โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จองคิวรักษา
" คลินิกการเเพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา "
1
2
3
4
ข้อมูลจอง
อาการ
วันที่จอง
ตอบกลับ
ข้อมูลผู้จอง
โปรดระบุคำนำหน้า
โปรดระบุชื่อ
โปรดระบุนามสกุล
โปรดระบุเพศ
โปรดระบุอายุ
โปรดระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
โปรดระบุประวัติการรับวัคฉีน
โปรดระบุโรคประจำตัว
โปรดระบุประวัติการเเพ้
โปรดระบุที่อยู่
อาการการรักษา
อาการ (เลือกได้มากกว่า 1 อาการ)
โปรดระบุอาการ
อาการอื่น ๆ
โปรดระบุอาการอื่น ๆ
เลือกวันที่
เลือกเวลา
วันเวลาที่เลือก
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
นอกเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • นอกเวลาราชการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • ปิดบริการ
 • วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รายละเอียดการจองคิวรักษา
  ชื่อ - นามสกุล :
  เลขบัตรประชาชน :
  เบอร์โทรศัพท์ :
  วันที่ :
  เวลา : น.
  อาการ :
  โรคประจำตัว :
  ประวัติการเเพ้ยา :
  ประวัติการับวัคซีน Covid-19 :