กลุ่มงานการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดให้บริการการรักษา การนวดเเผนไทย การฝังเข็มครอบเเก้ว การรักษาด้วยกัญชา