การตอบกลับการจองคิว
จองคิวรักษา
จองคิวเข้ารับการรักษา หรือนัดเเพทย์ ทั้งผู้ป่วยใหม่เเละผู้ป่วยเก่า.
เริ่มต้น
ข้อมูลจอง
ข้อมูลผู้จอง
การตอบกลับ
เลือกเเพทย์
เลือกเเพทย์เอง
เลือกเเพทย์ให้ฉัน
เเพทย์ที่เลือก

วันเวลาที่ต้องการจอง
รายละเอียด
เเพทย์ที่เลือก :
ก่อนเที่ยง
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
หลังเที่ยง
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
นอกเวลาราชการเปิดให้บริการวัน จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี
เวลา 16.00 - 20.00 น.
นอกเวลาราชการ
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
อาการที่เป็น
อาการทั่วไป
อาการอื่น ๆ
ข้อมูลผู้จอง
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ
โปรดระบุเพศ
โปรดระบชื่อ
โปรดระบุนามสกุล
โปรดระบุอาชีพ
โปรดระบุอายุ
โปรดระบุเบอร์โทร 10 หลัก
โปรดระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
โปรดระบุเลข HN
โปรดระบุประวัติการเเพ้ยา
โปรดระบุโรคประจำตัว
เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ โปรดเพิ่มเพื่อน LINE เพื่อสนทนา หรือรับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์
หากเพิ่มเพื่อนไลน์เเล้วกรุณาพิมพ์
ชื่อ-นามสกุล
เพื่อยืนยันตัวตนข้อความไลน์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
เพิ่มเพื่อนไลน์เพื่อคุยกับเรา
รายละเอียดการจองคิว
ผู้จอง :
เเพทย์ที่เลือก :
วันที่จอง :
เวลาที่จอง :
การเดินทาง
เเผนที่ Google Maps
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนน ช้างเผือก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-235243


Copyright © 2021 PETCH KH. All right reserved